Web sahypalarymyza hoş geldiňiz!

Önümler

Wideo

Biz hakda

Kompaniýanyň tertibi

  biz hakda
  Mikro geçiriji birikdirijilerimiz üçin ussahanamyz

Zhejiang OULU Awtomatiki enjamlar kärhanasyhäzirki wagtda Hytaýda howa partlaýan optiki süýüm ulgamy üçin Mikro geçiriji birikdirijileriniň öňdebaryjylaryndan biridir.

Biziň kompaniýamyz Wenzhou şäheriniň Liu Şi şäherinde ýerleşýärŞäherHytaýda elektrik enjamlarynyň paýtagty, 104 milli awtoulag ýolunyň golaýynda we Oujiang derýasynyň günortasynda.Wenzhou howa menzilinden 15 km uzaklykda, transport gaty amatly.“Yueqing Jianghuai Pneumatic Technology Co., Ltd.” bilen bilelikde “Euroland Group Company” -e tabyn.Kompaniýa dürli howa öndürýän mikro öndürmekde we satmakda ýöriteleşendir-süýümwe mikrokanaldegişli goşmaça önümlere we enjamlara esaslanýan aragatnaşyk tehnologiýasy;ýaly:HDPE Microkanal, Micro howa bilen süýümli optiki kabeller, süýüm optiki patch şnury,Microkanal Connektorlar,Turba C.gurallar, süýüm optiki bölek ýapylyşy,Paýlaw gutulary,Aüflenýän kabel goýýan maşyn we beýleki kömekçi enjamlar önümleri;Cdürli görnüşli önümçilik bilen birleşdirildiAutomatedMehanikiEibermekPtarapyndan öndürilenJianghuaiPnewmatikCkomponentler;Sşeýle: ýokary hilli poslamaýan polatdan pnewmatik armatura,Air çeşme prosessor,Solenoid klapanlar,Cylinders weOüçin önümlerGkuwwatymyza goşant goşmak üçin Senagat 4.0-iň lobal durmuşa geçirilmegi;kompaniýalar toparysatýarANMASPC markasy bilen dünýädäki önümler.

amaly

Habarlar

PU howa turbalarynyň peýdalary
1. Çeýeligi: PU howa turbalarynyň esasy peýdalaryndan biri, olaryň ajaýyp çeýeligi.Bu turbalar bütewiligine zyýan bermezden aňsatlyk bilen egilip, bükülip we uzalyp bilner.Bu çeýeligi gysga ýerlerde aňsat gurnamaga mümkinçilik berýär ...
T şekilli uglerod polat armaturlary
1.Senagat turbageçiriji ulgamlary: T görnüşli uglerod polat armaturlary, suwuklyklaryň, gazlaryň we beýleki maddalaryň akymyny ýeňilleşdirmek üçin senagat turba ulgamlarynda köplenç ulanylýar.Bu armaturlar ýokary güýji we poslama garşylygy bilen tanalýar ...

Şahadatnama

 • şahadatnama3
 • CN203757221U
 • CN207762418U
 • CN215599411U
 • CN215599412U
 • CN218497198U Mikrodukt göni birikdiriji-3 patent hukugy
 • CN218497199U Mikrodukt birleşdirijileri azaltmak Ikinji nesil patent hukugy
 • CN218630276U Mikro geçiriji birikdirijiler-4 patent hukugy
 • CN218630277U Göni gömülen mikrodukt birleşdirijisi Patent Right
 • CN306065772S Microduct_Straight Connector-1 Patent_Right
 • CN306161643S Microduct Endcap birinji nesil Patent RightCN306161643S Mikroduct Endcap birinji nesil Patent hukugy
 • CN307875190S Göni gömülen mikroduktlar birleşdirijisi Daş görnüşi patent hukugy
 • CN307913588S Mikro geçiriji birikdirijiler-2 patent hukugy
 • CN307913589S Mikro geçiriji birikdirijiler-3 patent hukugy